پانچ جای قفل

از خدمات دیگری که در کارگاه درب شمیزی در جهت زیبایی هرچه بیشتر چارچوب انجام میگیرد پانچ جای قفل است که توسط دستگاه پرس و با قالب مخصوص بر روی چارچوب تعبیه میشود. در پشت پانچ جای قفل  کاوری از جنس ورق فولادی قرار میگیرد تا ملات دیوار از سوراخها به بیرون نشت نکند.