سایه دار تک پله هم سطح کف ۱۴

نام طرح:                          چارچوب سایه دار تک پله هم سطح

پهنای چارچوب :                ۱۴ سانت

ضخامت و نوع ورق:            ورق فولادی ۲ میلی سیاه از نوع درجه یک

نوع مصرف:                      چارچوب اتاقی و سرویسی در تمامی ساختمانهای اداری و مسکونی

نحوه تولید پروفیل:            توسط دستگاه پرس پرک تمام اتوماتیک

محل تولید پروفیل:            کارخانه درب شمیزی