مشخصات فنی درب ضد حریق شمیزی

مشخصات فنی درب ضد حریق شمیزی چارچوب‌: پروفیل چهارچوب‌های درب ضد حریق شمیزی ارایه شده یه صورت ورق آهن هیدرو کربن به ضخامت ۱/۵ الی ۲ میلیمتر می باشد که با بهره‌گیری از دستگاه‌های مدرن خمکاری به صورت یک تکه جهت استحکام درب و بدون هیچ‌گونه محدودیت در اندازه‌های متنوع قابلیت تولید دارند. عایق و […]