پروفیل درب ضد سرقت شمیزی

profil zed sergat1پروفیل درب های ضد سرقت شمیزی در اندازه های کف ۱۲ الی ۱۸ سانتی متر و به صورت پروفیل های یک تکه و دو تکه می باشد که از ورق روغنی ۱ و ۱/۲۵ و ۱/۵ میل تولید میشود . پانچ جای قفل ، قفل امنیتی و قفل پستچی تو کار و نیز تعدادی جای پیم (معمولا چهار عدد)که بر روی چارچوب پانچ شده ارائه می گردد.
shema zed sergat

یک دیدگاه