تماس با ما

آدرس کارخانه: تبریز/ شهرک صنعتی فناوری تبریز ۴/ میدان اول سالن ۱۰۰۲ / درب شمیزی
تلفن: ۲-۳۰۷۱ ۳۴۲۵ ۰۴۱
همراه: ۱۲۹۳ ۳۰۳ ۰۹۱۴
پست الکترونیکی: mshamizi1293@gmail.com