فرم تماس با ما

آدرس کارخانه: تبریز/ میدان بسیج/ انتهای گاراژ خیابانی/ درب شمیزی
تلفن: ۰۴۱۳۶۳۷۲۶۲۹
همراه: ۰۹۱۴۳۰۳۱۲۹۳
پست الکترونیکی: darb_shamizi@yahoo.com